Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

Ingezonden

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Ingezonden, 30-11-2014

Burgerslager

Pieter Smit, Burgemeester van de gemeente Oldambt (hierna te noemen: Burgerslager) heeft zijn ware gezicht getoond.
Tevens is het bewijs geleverd dat Nederland op een slinkse manier wordt omgevormd tot een onvervalste politiestaat.
Op de vroege ochtend van 29 november 2014 gaf actiecomité Basta! met het luiden van De Noodklok het startsein voor een vreedzame demonstratie tegen het kabinetsbeleid.
De partij wilde met de demonstratie de aandacht richten op de zwakkere burgers in de samenleving die het hardst worden geraakt door de bezuinigingsplannen en andere fascistische ideeën die het kabinet in voorbereiding heeft voor 2015.
Op een meer lokaal/regionaal niveau was de demonstratie bedoeld om aan te tonen dat Oost-Groningen als afvoerput wordt gebruikt door Den Haag. O.a. de hoge werkloosheid stond daarbij centraal. Verder werd er verwezen naar de gasboringen in de provincie die schade aan huizen veroorzaken waarvoor geen vergoedingen worden uitbetaald.
Basta! had de doelstelling om álle burgers wakker te schudden, hen te laten weten dat ze zich niet hoeven neer te leggen bij alle plannen van het kabinet, niet over zich heen hoeven laten lopen door de opportunisten in de landelijke politiek. Het is daarbij niet noodzakelijk om een hardcore communist te zijn of het gedachtegoed van Marx en Lenin aan te hangen. De kabinetsplannen raken alle lagen van de gewone mens in de multiculturele samenleving. De VCP steunde de oproep van Basta! en kan bogen op een groot aantal sympathisanten, ook mensen die doorgaans op andere partijen stemmen.

Hoewel vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie grondrechten zijn, had de Burgerslager daar een zeer andere mening over. Men kan zich terecht afvragen of Pieter Smit nog langer in staat is zijn handtekening onder een IBS te zetten waarmee een psychiatrisch patiënt gedwongen kan worden opgenomen in een kliniek. De man lijdt namelijk aan ver doogeslagen paranoïa, gepaard met waanbeelden over Amsterdamse relschoppers die een container in het centrum van Winschoten in de brand steken. Daarmee generaliseert hij overigens ook, want nu zijn alle Amsterdammers ineens relschoppers. Wie kan tekenen als de Burgerslager moet worden opgenomen?
De Burgerslager kon ook geen duidelijkheid geven over waar hij de demonstratie had willen toestaan. Tot drie keer toe op één dag verstuurde hij brieven waarin werd meegedeeld dat de locatie weer veranderd zou worden. De demonstranten besloten de demonstratie doorgang te laten vinden op de eerst gekozen locatie, het Oldambtplein bij de Klinker in Winschoten. Na zorgvuldige overweging is namelijk besloten dat de andere locaties die de Burgerslager voorstelde niet geschikt waren. Op het Israëlplein werd markt gehouden en op het Marktplein werd live muziek georganiseerd. Derhalve bleef het Oldambtplein de meest logische keuze.

De Burgerslager gaf toe dat hij rond 8:05 uur een kijkje heeft genomen op het Oldambtplein. Zijn conclusie was dat er mensen heen en weer liepen en dat kon volgens hem niet door de beugel. Een Burgemeester met meer karakter zou naar de demonstranten toe zijn gelopen. Hij zou gezegd hebben dat als de demonstratie vreedzaam bleef er geen probleem zou zijn maar dat hij zou ingrijpen als dingen uit de hand dreigen te lopen.
De Burgerslager verweet de demonstranten tevens dat zij zich tussen het winkelend publiek bevonden. Op het moment dat hij zijn stormtroepen op de ongewapende, ongevaarlijke en passieve demonstranten afstuurde waren de winkels echter nog niet eens open. Enkele spandoeken waren opgehangen rond de rotonde en De Noodklok werd geluid. Het ergste wat er op dat moment gebeurde was dat enkele omwonenden wellicht vroeger wakker werden dan gewoonlijk door het geluid van De Noodklok.

Op dat moment waren er ongeveer twintig demonstranten aanwezig die inderdaad wat heen en weer liepen om warm te blijven want het was behoorlijk koud.
De gebeurtenissen vloeiden toen over in een stroomversnelling.
Een arrestatieteam uit een andere provincie kwam aangescheurd in maar liefst zeven auto's.
Men kan zich afvragen in hoeverre het een misdaad is als je 's morgens op een stoep staat en een broodje eet. En in hoeverrre het een misdaad is dat je een politieke overtuiging hebt die het huidige regeringsbeleid bekritiseert.
Toch is dat wat de fractievoorzitter van de VCP overkwam. Een bedreigende, intimiderende agent sommeerde hem om plaats te nemen in één van de politiewagens. De voorzitter weigerde dat bevel en vervolgens werd hij door drie agenten tegen de grond gewerkt, in de boeien geslagen en in de auto gepropt.
Hetzelfde overkwam vier andere demonstranten die het niet zagen zitten om mee te gaan. Eén van hen werd door maar liefst vijf agenten tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Zijn misdaad? Ook het uiten van een afwijkende mening.
Tegen één van de demonstranten werd gezegd dat hij geluk had dat hij zijn kinderen bij zich had, anders had hij ook meegemoeten.
Zelfs de trouwe viervoeters waren niet veilig. Dezelfde demonstrant had zijn hond bij zich. Hij kreeg te horen dat als hij zich niet stil hield, de agent zijn hond zou doodschieten.
Een demonstrante hield met haar hand De Noodklok vast. Met wederom de nodige bedreiging werd haar medegedeeld dat als ze niet snel haar hand van de klok haalde, zij ook zou worden afgevoerd. De demonstrante verklaarde later dat zij al aan zeer veel demonstraties had meegedaan maar nog nooit zo'n buitensporig politiegeweld had meegemaakt.
De drie spandoeken rond de rotonde werden met een mes verwijderd en De Noodklok werd wederrechtelijk opgeborgen in de kofferbak van een auto.
De hele operatie was voorbereid door een undercoveragent die zich in burger enigszins in de periferie van de groep demonstranten had bevonden. Ook deze agent heeft zich schuldig gemaakt aan onterechte geweldpleging. Het is dus zover gekomen in Nederland dat de politie ongestoord burgers kan aanvallen die niets anders doen dan hun onvrede uiten met het contemporaine politieke bestel.
De opgepakte demonstranten werden vervoerd naar Groningen waar zij vijf uur lang werden vastgehouden en verklaringen moesten afleggen.

Een jonge studente heeft het politieoptreden gefilmd met haar mobiele telefoon. Echter, toen de overgebleven demonstranten de film op hun facebookpagina wilden plaatsen, ontdekten zij dat alles was geblokkeerd. Met name VCP-leden konden de film niet op hun pagina plaatsen en ook niet delen met andere mensen. Zelfs de digitale fotocamera van één van de demonstranten werkte niet meer, hoogstwaarschijnlijk ook geblokkeerd door apparatuur van de politie.
Inderdaad, de Burgerslager en de politie kunnen trots zijn op zichzelf.

Het is natuurlijk al langer duidelijk maar laten we niet vergeten dat de plannen van het kabinet verschillende parallellen vertonen met de wetten van de Nazipartij in Duitsland in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
Daarnaast kan een haatzaaier als Geert Wilders ongestoord zijn gang gaan in de Tweede Kamer en een complete bevolkingsgroep veroordelen.
De geplande demonstratie in Winschoten was juist bedoeld om aandacht te vragen voor álle bevolkingsgroepen, dus inclusief zij die de islam aanhangen, want deze mensen zijn evengoed slachtoffer van het kabinetsbeleid als Nederlandse ouderen, gehandicapten, werklozen, arbeiders, psychiatrische patiënten, alleenstaande bijstandsmoeders, de langdurige zieken, etc.).
Als de Burgerslager een man is dan geeft hij zijn fouten toe en legt hij zijn functie neer, om opgevolgd te worden door iemand die nog wel binding heeft met de bevolking waarvoor hij verantwoordelijk is.
De Burgerslager werkt verder al jaren in de gemeenteraad met afgevaardigden van de VCP. Hij weet dat de partij regelmatig protesteert maar nog nooit zijn toevlucht heeft gezocht tot geweld. De partij is wel een voorstander van revolutie maar de geschiedenis heeft toch wel uitgewezen dat omwentelingen ook zonder geweld tot stand kunnen komen.

Intussen is het belangrijk om demonstraties te blijven organiseren. Door de komst van internet en de toenemende individualiteit is het moeilijk om grote groepen mensen op de straat te krijgen maar toch is dat noodzakelijk. Wij moeten samen een vuist maken om de beleidsmakers in Den Haag te laten weten dat het wel genoeg is geweest, dat het laatste station bereikt is. BASTA!

Zie ook: BASTA! GENOEG GEWEEST!


Share |