Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID.nu DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Marcus Bakker (1923-2009) en de PVV

Marcus Bakker

26 september 2013 - De redactie van De Waarheid.nu heeft zich blauw geërgerd aan het optreden van Geert Wilders op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Wij verlangden naar een optreden van Marcus Bakker, maar die is al jaren dood. De Tweede Kamer mist hem dagelijks. Er is geen redenaar die aan de kwaliteiten van Marcus Bakker kan tippen en er is er ook geen een die de politieke moed heeft een persoonlijk standpunt te vuur en te zwaard te verdedigen.

De reactie had kunnen volstaan met de mededeling dat Marcus Bakker zich in zijn graf heeft omgedraaid. Dat zal ongetwijfeld ook gebeurd zijn, maar wij konden ons ook voorstellen dat Bakker dit gezegd had kunnen hebben:


"Voorzitter, dames en heren. We leven in een vrij land. Dat denkt u dames en heren. Onze vrijheid van vandaag is niet meer dan onderwerping aan het kapitalistische imperialistische veelkoppige monster dat Amerika heet. U wilt dat niet zien. U bent allemaal slippendragers van Amerika. Dááruit bestaat uw vrijheid.

Ik heb als jonge man de periode van de bezetting meegemaakt. Ons land werd veroverd en onderdrukt door de Nazi's. De Nazi's en hun fascistische bondgenoten hebben miljoenen slachtoffers gemaakt. Miljoenen Joden werden vervolgd en op beestachtige wijze vermoord omdat ze Jood waren.

Ook duizenden homo's, zigeuners, verstandelijk gehandicapten, communisten, politieke tegenstanders en andere andersdenkenden zijn door de Nazi's vermoord.

Ook al is onze vrijheid uit communistisch oogpunt niet ideaal, wij hebben er wel voor gevochten. De vrijheid is niet zomaar aan komen waaien, dames en heren. Daar is voor gevochten. Die strijd heeft offers gevraagd, heel veel offers. Goede mensen, vrijheidsstrijders hebben het leven gelaten, maar we hebben de Nazi's uiteindelijk het zwijgen opgelegd. 'Dat nooit weer', riep het hele volk in koor na de bevrijding in 1945. 'Dat nooit weer'.

Dat roepen we nog steeds. We zijn bijna 70 jaar verder in de tijd en we roepen nog steeds in koor 'Dat nooit weer'.

Op zaterdag 21 september 2013 waren er verschillende demonstraties tegen het vernietigende kapitalistische kabinetsbeleid, dames en heren, en er zullen meer demonstraties volgen. Dit kabinet waaraan de altijd onbetrouwbare sociaaldemocraten deelnemen, vernietigt de samenleving, is de vijand van het volk, de vijand van de arbeidersklasse. Dit kabinet behartigt de belangen van het grootkapitaal en loopt aan de leiband van het imperialistische en oorlogszuchtige Amerika. Zo is het, dames en heren. Anders is het niet.

Wij bestrijden dit kabinet met alle toegestane middelen. Demonstraties, stakingen, prikacties enzovoort. En wij zullen dit kabinet met onze acties wegjagen. Het kan niet zo zijn, dat communisten werkloos toezien hoe deze kapitalisten alles slopen wat na jarenlange strijd door de arbeiders in dit land en in andere landen is veroverd. Want deze democratie, dames en heren, die is ons niet zomaar komen aanwaaien. Die hebben wij veroverd door ervoor te vechten. En het is een eeuwige strijd. Kapitalistische krachten proberen ons voortdurend van onze vrijheden en verworvenheden te beroven. Dit kabinet voorop.

Daarom dames en heren, moet ik u ernstig toespreken. En ik moet u tot de orde roepen.

Eén van de demonstraties van afgelopen zaterdag werd georganiseerd door de beweging van de heer Wilders. De heer Wilders die mensen uitsluit, de heer Wilders die geen gelegenheid voorbij laat gaan om van zijn haat tegen moslims in woord en gebaar te getuigen. De heer Wilders, die ik nog nooit op het debiteren van grote ideeën heb kunnen betrappen.

Diezelfde heer Wilders heeft Nazi's toegestaan deel te nemen aan zijn demonstratie. Diezelfde heer Wilders gaat er prat op samen te werken met racisten en fascisten. Diezelfde heer Wilders kan ongestraft enkele van uw Leden beledigen en schofferen.

Dames en heren, u bent waardeloze volksvertegenwoordigers wanneer u de uitwas die de heer Wilders is, niet met alle macht en beschikbare middelen bestrijdt. Dat u toestaat dat twee van uw Leden door de heer Wilders, exponent van het kwaad dat wij nooit meer willen meemaken, tot op het bot beledigd worden en valselijk worden beschuldigd van oproepen tot het vermoorden van de heer Wilders, vind ik schandalig en onbegrijpelijk.

U heeft er geen idee van dames en heren, hoe groot de fout is die u maakt en hoe kwalijk uw verzuim is.

Mensen die het misdadige gedachtegoed van onder andere de heer Wilders huldigen en verspreiden horen in een echte democratie en door een echte democratie de mond gesnoerd te worden.

Dames en heren, als u mij niet wilt geloven, raad ik u aan u te verdiepen in de moderne geschiedenis en in het misdadige fascisme."


Share |