Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook: Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller
Update 15-10-2013
Update 17-10-2013
Opmaat naar de bijstand. Het vervolg

Van de redactie Recht & Bestuur

14 oktober 2013 - Eerder hebben wij aandacht besteed aan Stichting Opmaat te Oldambt. Uit ons onderzoek bleek, dat mevrouw R. Wubs met haar bedrijf OWL Juridisch Advies, de voor het Langlopend Sociaal Plan bestemde pot geld nogal royaal heeft aangesproken. Ruim de helft van het beschikbare bedrag, 1.2 miljoen euro, werd door mevrouw Wubs geïncasseerd en twee ex-medewerkers van Stichting Opmaat werden hierdoor gedupeerd.

Wij spraken deze ex-medewerkers, Dick Wiebrants en Nol Sluiter, in Winschoten.

Dick is 61 jaar en kwam in 1991 in dienst van Stichting Opmaat. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker.

Dick WiebrantsBij Opmaat begeleidde hij cliënten van de stichting in het kader van re-integratie binnen de geldende wettelijke kaders. Hij stond destijds voor de keuze om te verhuizen naar Assen waar hij werkte, of van baan veranderen en in Oost-Groningen blijven wonen. Hij koos voor het laatste. Dick had het prima naar zijn zin en samen met zijn vrouw kocht hij een huis en werd een zoon geboren.

Over de gang van zaken gedurende afgelopen jaren bij zijn werkgeefster Stichting Opmaat vertelt Dick:

"Het was een drukke baan, mijn werkbestand bestond gemiddeld uit 60 cliënten die ik moest plaatsen en begeleiden. Dat leverde soms behoorlijk veel stress op, maar ik kon dat werk goed aan. We wisten allemaal dat Opmaat eens zou ophouden te bestaan. Het was immers de bedoeling dat wij onszelf overbodig zouden maken. Dat dat niet zou lukken werd al heel snel duidelijk. Mensen laten doorstromen naar regulier werk bleek een utopie te zijn. In 2004 trad de WWB in werking waarmee de zogenoemde Melkertbanen verdwenen en eigenlijk was het de bedoeling dat bedrijven zoals Opmaat ook zouden verdwijnen. De betrokken gemeenten hebben toen nog een contract met Opmaat gesloten voor de duur van drie jaar en pas eind 2007 kreeg het personeel te horen, dat Opmaat waarschijnlijk per 1-1-2008 zou ophouden te bestaan. In juni 2008 was er een sociaal plan en toen kreeg ik ook met mevrouw Wubs te maken, die blijkbaar de baas van Opmaat was geworden. Mijn contacten met Wubs waren minimaal. In al die jaren heb ik drie keer een gesprek met haar gehad. Ik heb zelf contact gelegd met de gemeente Menterwolde waar ik heel 2009 als re-integratieconsulent heb kunnen werken. Het was een standaard jaarcontract, maar niettemin heeft Wubs talloze besprekingen met Menterwolde gevoerd in verband met dat standaardcontract. Er stond helemaal niets bijzonders in. De tijd die zij daaraan besteed heeft zal zij bij Opmaat hebben gedeclareerd. Na dat jaar kwam ik weer in de WW en ontving ik een aanvulling van Opmaat, in het kader van de wachtgeldregeling die voor iedereen van Opmaat gold.

Al in 2009 vertelde Wubs dat de bodem van het Sociaal Plan in zicht was. Het was elke maand opnieuw spannend of het wachtgeld zou worden uitbetaald. Ik kreeg de indruk, dat Wubs het eigenlijk wel prima vond om die angst te kweken, maar echt helpen deed dat natuurlijk niet.

Ondertussen deed ik mijn best om werk te vinden terwijl Wubs achter mijn rug om telkens bij het UWV informeerde of ik mij wel aan de regels hield. Wubs heeft werkelijk helemaal niets gedaan om mij aan werk te helpen. Ik heb nog steeds de stellige indruk, dat dit haar ook helemaal niets kon schelen.

Ook de gemeente Oldambt heeft mij volledig in de steek gelaten. Ondanks de toezegging dat er alles aan gedaan zou worden om mij desnoods bij het SW-bedrijf Synergon als begeleider te plaatsen, gebeurde er helemaal niets. In maart 2013 kreeg ik geen geld meer van Opmaat en even later was Opmaat failliet. Ik wist niet dat mevrouw Wubs zo enorm veel geld heeft gedeclareerd bij Opmaat. Bijna 650.000 euro heeft zij uit ons sociaal plan gehaald. Ik kan dat nog steeds nauwelijks geloven.

Het is eigenlijk wel logisch dat de gemeente Oldambt mijn bijstandsaanvraag zonder problemen honoreerde. Oldambt heeft helemaal niets gedaan om te voorkomen dat ik nu in de bijstand zit en mijn gezin het maandelijks met zo'n 1800 euro minder moet doen. Dat heeft een grote impact op ons en het veroorzaakt ook veel spanningen. Mijn enige zekerheid is nu dat ik geen enkele zekerheid meer heb en de boosheid over het onrecht dat mij is aangedaan door Opmaat in de persoon van mevrouw Wubs en door de gemeente Oldambt, die in feite helemaal niets voor mij en mijn collega heeft gedaan, is groot. Ik hoop, dat de gemeente mij en mijn collega alsnog zal helpen om uit deze rampzalige situatie te komen en ik ben best bereid om snel weer aan het werk te gaan. Ik vind dat op de gemeente Oldambt, gezien de hele gang van zaken die meerdere jaren heeft geduurd, de morele verplichting rust om mij en mijn gezin tegemoet te komen."

Nol Sluiter is 60 jaar. Van oorsprong is hij musicus, maar in 1991 besloot hij iets anders te gaan doen. Nol ging aan de slag bij Stichting Opmaat als re-integratie begeleider.

Nol SluiterNol en Dick waren collega's. Nol woont samen met zijn vrouw in een koopwoning in de gemeente Oldambt. Het leven is niet onopgemerkt aan hem voorbij gegaan. Nol is erg boos op alles en iedereen die met Opmaat te maken hebben gehad.

"Wat Dick vertelt herken ik allemaal. Met mevrouw Wubs heb ik vijf keer een gesprek gevoerd. Twee keer in Winschoten en drie keer in Ten Boer. Zij heeft helemaal niets gedaan om mij naar ander werk te begeleiden en toen ik zelf op zoek ging dreigde zij mij uit het Sociaal Plan te gooien. Ik heb verschillende keren geprobeerd een gesprek te krijgen met de directie van Opmaat, maar dat kon alleen via mevrouw Wubs die werkelijk alle deuren naar de directie en het bestuur gesloten hield.

Net als bij Dick het geval was heeft zij mij al in 2009 verteld, dat de "pot" bijna leeg was, dat ik haast moest maken, want anders zou ik al snel geen geld meer krijgen. Tijdens elk contact heeft Wubs geprobeerd mij bang te maken en dat is haar uiteindelijk ook wel gelukt. Ik ben heel erg boos geweest en eigenlijk ben ik nu nog heel boos. Ik vind het ontzettend onrechtvaardig zoals het allemaal is gegaan. Ik heb nu wel heel makkelijk een bijstanduitkering gekregen van de gemeente, maar daarmee is de zaak eigenlijk alleen maar erger geworden. Alle vrijheid is weg. Mensen in de bijstand worden als criminelen behandeld tegenwoordig en zo voel ik dat nu ook.

Liefst heeft men dat ik dankbaar ben, dat die mevrouw Wubs met niks doen rijk wordt over onze ruggen en dat de gemeente zo aardig is om dat toe te staan. Dat ik zo makkelijk in de bijstand ben gekomen moet ik dan zeker als een beloning zien.

Het lukt mij en mijn vrouw nauwelijks om rond te komen. Ons inkomen is bijna gehalveerd en bezuinigen kunnen we nergens meer op. Het is zelfs zo dat ik afspraken met de dokter in het ziekenhuis heb moeten afzeggen omdat ik het eigen risico niet kan betalen. Echt, er hoeft helemaal niets te gebeuren, onverwachte kosten en zo, of we staan op straat. Dat heb ik helemaal nergens aan verdiend en ik heb zeker niet verdiend dat de gemeente Oldambt, die heel nauw betrokken is geweest bij de gang van zaken met Opmaat, niets voor mij en mijn collega doet om ons materieel en immaterieel te helpen. Want ik kan iedereen verzekeren dat je behoorlijk somber kan worden van die toestanden."

Het is wel duidelijk dat Dick en Nol erg boos zijn en dat ze nergens gehoor vinden. In feite zijn ze aan hun lot overgelaten door zowel mevrouw R. Wubs die erg druk was met het behartigen van haar eigen belangen en door de gemeente Oldambt die van mening is niets met het failliete Opmaat te maken te hebben en zelfs niet in staat bleek goede afspraken met Synergon te maken. Opmaatbestuurder en wethouder K. van Leeuwen heeft veel uit te leggen en misschien kan hij Dick en Nol uit de penarie helpen. Dat zou nog het minste zijn.

Update 15-10-2013
Tijdens de raadscommissievergadering BMR van vandaag heeft Dick Wiebrants, mede namens Nol Sluiter, ingesproken en enkele vragen beantwoord. Wethouder K. van Leeuwen heeft getracht duidelijkheid te scheppen, maar het werd niet duidelijk waarom zijn toezicht heeft gefaald. Wel meldde de wethouder, dat hij in juni 2013 aansprakelijk gesteld zou zijn door de curator die overigens in haar eerste verslag van 17 juli 2013 meldde deze mogelijkheid nog in onderzoek te hebben. De regionale pers publiceerde de opmerking van de wethouder als feit.

Het bewuste artikel van RTVNoord achter de link is inmiddels door RTVNoord verwijderd.

Wel is er nog het artikel van het Dagblad vh Noorden en voor de zekerheid dit screenshot.


En dan hier de correctie van DvhN. Het valt ook allemaal niet mee voor de dames en heren "journalisten".

 

Update 17-10-2013
Abvakabo juriste is stellig: "Wethouder van Leeuwen liegt dat ie barst".


Share |