Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Communisme terug in Pekela

Van de redactie

Standbeeld voor Fré Meis, die door Google onherkenbaar is gemaakt. Pekela, 27 november 2013 - Als je Oude Pekela binnenrijdt over de Wedderweg passeer je vlak voordat je de Wedderklap oprijdt een borstbeeld. Google heeft bepaald dat je dan niet mag weten welke persoon dat borstbeeld voorstelt. Het is onherkenbaar gemaakt. Omdat het een beroemde communist is denk ik. Het beeld moet natuurlijk Fré Meis voorstellen.

In Oude Pekela vindt een ontmoeting plaats met Johan en Johan, de lijsttrekker en de tweede man van de Verenigde Communistische Partij die op 19 maart 2014 deel zal nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zullen uitleggen waarom de VCP ook in Pekela een voorname politieke rol wil gaan spelen.

Pekela was ooit een communistisch bolwerk. De bekendste communist was de in Oude Pekela geboren vakbondsleider en politicus Fré Meis. Johan en Johan willen het communisme in Pekela nieuw leven inblazen. Ik bevraag de heren over het hoe en waarom.

De lijsttrekker

Johan GroenewoldJohan Groenewold is de lijsttrekker. Hij is van 1981 en opgegroeid in Pekela. Na de Mavo, laboratoriumonderwijs en een korte kennismaking met de boomteelt werd Groenewold fabrieksarbeider in Pekela. Hij verzamelt en bouwt nachtkijkers, is graag in de natuur en zingt in een punkband die Red Tape heet. Zijn echtgenote steunt hem, ook in zijn politieke ambities. Zij staat ook op de kieslijst van de VCP.

"Van kinds af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat mondde uit in betrokkenheid bij het socialisme, maar nog meer bij het communisme. Toen ik 23 was heb ik voor het eerst contact gezocht met de NCPN, de opvolger van de CPN. Toen in Pekela een afdeling van de SP werd opgericht ben ik daar lid van geworden, maar eigenlijk vond ik die partij nog te gematigd. Ik wilde meer politieke actie. Om die reden kwam ik in contact met de VCP in de periode dat zij bezig was een partijkantoor te openen aan het Marktplein in Winschoten. Toen ik daar een kijkje nam voelde ik mij meteen thuis bij de VCP. Het was in 2010 dat we besloten om in Pekela een afdeling op te richten, maar toen deden we al advieswerk voor Pekelders. Nu is het dus zover, dat we met een eigen lijst in Pekela aan de verkiezingen deel kunnen nemen."

De tweede man

Johan SwartsJohan Swarts, tweede op de kieslijst van de VCP in Pekela, wil ook wel iets over zichzelf vertellen.

"In 1954 ben ik in Winschoten geboren, maar ik groeide op in de omgeving van Delfzijl. We hadden het thuis niet breed, het was elke dag een kwestie van overleven. Op mijn 16e moest ik gaan werken en ik werd matroos op een kustvaarder. In die periode heb ik veel mensen met andere culturen leren kennen. Na twee jaar matroos te zijn geweest ben ik weer aan wal gegaan en heb ik talloze baantjes gehad. Op latere leeftijd heb ik nog enkele opleidingen gedaan op het gebied van sociale hulpverlening. Ik heb ruim 20 jaar in de schuldhulpverlening gewerkt en dat werk doe ik nu nog steeds, maar dan wel op vrijwillige basis. Sinds 1985 woon ik in Pekela."

Swarts blijkt vooral bezig te zijn met praktische zaken. Er moet toch iets zijn waardoor hij heeft besloten zich ook op het politieke strijdtoneel te wagen.

"Ik ben wel een heel korte periode lid geweest van de SP, maar ik voelde mij niet thuis bij die partij. Omdat ik lang bij verschillende gemeentelijke kredietbanken heb gewerkt, en ik daar nog dagelijks mee te maken heb in verband met het vrijwilligerswerk dat ik doe, word ik ook vrijwel dagelijks geconfronteerd met politieke beslissingen waarmee ik het oneens ben. Ik merk bijvoorbeeld dat Pekelders met een huurachterstand door de gemeente, samen met Acantus, de woningcoöperatie, min of meer gedwongen worden zich bij de Volkskredietbank (VKB) te melden, omdat ze anders uit hun huis gezet dreigen te worden. Van mogelijke alternatieven wil de politiek niets weten en de gemeente bezuinigt daarnaast enorm op de VKB, zodat de medewerkers hun werk niet goed meer kunnen doen. Zo zijn er ook nog tal van andere zaken in de gemeente Pekela waar ik graag iets aan wil verbeteren. Mijn belangrijkste doelen zijn het bestrijden van armoede en het voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt door mensen met een uitkering die verplicht worden vrijwilligerswerk te doen maar in feite gewone banen bezetten. Deze kwesties kunnen door de politiek opgelost worden en dat is dan ook de reden dat ik heb besloten mij voor de VCP verkiesbaar te stellen. Ik ben er van overtuigd, dat ik met mijn ervaring en mijn instelling juist die inwoners kan helpen die dat het hardst nodig hebben en dat is natuurlijk ook goed voor de gemeente Pekela."

Groenewold heeft geduldig zitten luisteren, knikte af en toe instemmend, maar wil zelf ook nog wel iets kwijt.

"Kijk, ik weet natuurlijk wel dat wij als lokale partij Nederland en de wereld niet kunnen veranderen, maar ergens moet er toch mee begonnen worden. Ik zie de VCP als een partij die voor 'de kleine man' opkomt en iedere dag bereikbaar is voor de inwoners van Pekela die problemen hebben of met onrecht geconfronteerd worden. Het kan ook voorkomen, dat er niets fout ging, maar dat er duidelijke uitleg nodig is en die uitleg geven wij dan. Armoedebestrijding is voor mij ook een belangrijk punt. Wij hebben hier veel met armoede en de gevolgen daarvan te maken. Als ik voor de VCP in de raad gekozen word, zal ik mij toch vooral bezig gaan houden met een eerlijker verdeling van het gemeenschapsgeld en mij verzetten tegen megalomane geldverslindende projecten die ook Pekela niet vreemd zijn."

De herindeling

Groenewold en Swarts zijn beiden geen voorstander van een nieuwe herindeling. De samenvoeging van Oude- en Nieuwe Pekela hebben zij niet als positief ervaren. De afstand tussen het bestuur en de burgers dreigt als gevolg van een nieuwe herindeling onoverbrugbaar te worden. Bovendien vinden ze dat de besluitvorming tot nu toe vooral in achterkamertjes heeft plaatsgevonden en ook al heeft de raad van Pekela, zoals het hoort, het laatste woord, ze zijn er niet gerust op dat Pekela de rug recht zal houden.

De nummers 1 t/m 5 op de verkiezingslijst van de VCP in de gemeente Pekela, vlnr. Johan Groenewold, Johan Swarts, Eric Grave, Corina Groenewold-Sinot en Evelien Zweep-De Jonge.
De nummers 1 t/m 5 op de verkiezingslijst van de VCP in de gemeente Pekela, vlnr. Johan Groenewold, Johan Swarts, Eric Grave, Corina Groenewold-Sinot en Evelien Zweep-De Jonge.

Het communisme in NO Groningen

Of de rijke communistische geschiedenis beide Johannen inspireert wil ik weten.

"Zeker ben ik daardoor geïnspireerd", steekt Groenewold van wal. "Ik heb daar heel veel over gelezen en daar veel van geleerd. Met Engel Modderman, de politieke voorman van de VCP in Oldambt praat ik daar ook veel over. Hij is immers een levende getuige van een belangrijk deel van die geschiedenis. Ik heb sowieso veel interesse in historie. Ik zie graag dat het communisme in een moderner jasje, weer een belangrijke rol gaat spelen in Pekela. De grondbeginselen van de VCP die gebaseerd zijn op de theorieën van Marx en Lenin onderschrijf ik volledig. Het kan allemaal rechtvaardiger en eerlijker, ook in Pekela en daar zet ik mij volledig voor in."

"Saamhorigheid, een menswaardig bestaan, solidariteit, eerlijke verdeling en de strijd tegen onrecht, zijn voor mij kernwaarden van het hedendaags communisme", zegt Swarts. "Dat zijn natuurlijk ook de kernwaarden die in het verleden een grote rol hebben gespeeld in Pekela en ik ben momenteel druk bezig mij meer in die geschiedenis te verdiepen."

Het standbeeld van Fré Meis bij de Wedderklap in Oude PekelaGroenewold en Swarts zijn ervan overtuigd dat ze beiden in de raad gekozen worden. Ze vertellen dat ze dikwijls genoeg door enthousiaste inwoners worden aangesproken, maar ze worden ook dikwijls geconfronteerd met inwoners die ontevreden zijn over de politiek zoals die in Pekela bedreven wordt. Groenewold en Swarts hebben grootse plannen om hun doel, een sociaal Pekela, te bereiken. Inmiddels is er een eigen website en aan het verkiezingsprogramma wordt hard gewerkt. We moeten afwachten of het ze gaat lukken het standbeeld van Fré Meis bij de Wedderklap zijn gezicht terug te geven.

JdP


Share |