Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Circus Ophef & Vertier in Oldambt

Van de redactie

'Vrouw op Takken'1 november 2013 - Het beloofde een bijzondere raadsvergadering te worden in Oldambt. Het zou erom spannen of de raad over zou gaan tot de aankoop van een kunstwerk dat al ruim een jaar in een vijver staat. 'Vrouw op Takken' heet het kunstwerk van beeldend kunstenaar Henk Vos uit Haren. Er is een bedrag van € 21.200,-- mee gemoeid, maar daarvoor staat er dan ook definitief een prachtig beeld in het Rosarium.

Het zou erom spannen die avond van de 30ste oktober 2013 in de Tramwerkplaats waar de bijzondere raadsvergadering plaatsvond. Weliswaar heeft de gemeente Oldambt een speciaal potje voor dit soort aankopen, maar er zouden vast raadsleden zijn die, gezien de crisis die ons land nu al jaren in zijn greep houdt, het geld graag anders besteed zouden willen zien.

Het had wat voeten in de aarde, maar de vrouw in de vijver is nu eigendom van Oldambt. Van harte gefeliciteerd Oldambt met dit prachtige kunstwerk.

De raad vergaderde ook nog over het plotselinge vertrek van wethouder Hans Polman, de reactie daarop van het college en er was nog een akkefietje over een failliete stichting waarbij een andere wethouder, Klaas van Leeuwen, een rol had gespeeld. Beide wethouders zitten in het college van Oldambt namens de PvdA.

De schriftelijke toelichting van Hans Polman op zijn vertrek was bijzonder pijnlijk voor het college. Eigenlijk zei Polman, dat er met dit college niet te werken viel en dat hem, nog herstellende van een operatieve ingreep, was aangeraden de resterende termijn maar uit te zieken, ook al was hij inmiddels weer zo gezond als de vis die de takken van de vrouw in de vijver kietelde.

Burgemeester Smit reageerde als door een wesp gestoken en schreef onmiddellijk namens het college een brief aan de raad waaruit bleek dat het juist Polman was met wie geen land te bezeilen was. Het college trof geen enkele blaam. Integendeel, het college had zo goed en zo kwaad als het ging Polman in het zadel gehouden en hij had ook heus wel een paar dingetjes goed gedaan. Verder was Polman natuurlijk een soort verrader. De raad moest eigenlijk blij zijn dat Polman weg was en het restant van het college zou er alle mogelijke moeite voor doen het werk van Polman onderling te verdelen. Wat er allemaal was misgegaan wilde de burgemeester niet vertellen.

Toen moest de kunstaankoop nog komen. De spanning was te snijden, rumoer op de druk bezette tribune. Hoe zou de raad hierop reageren? Dat weet je nooit in Oldambt. Zelfs de burgemeester blijkt dat niet te weten.

Klik hier voor de vergroting in .pdf

Zoals burgemeester Pieter Smit het aan journalist Beishuizen vertelt is het ongeveer gegaan. Smit zou per 1 november 2013 waarnemend burgemeester in Bellingwedde worden en die taak zou hij verrichten naast zijn normale werkzaamheden als burgemeester van Oldambt. Smit was heel trots op het feit dat de Commissaris van de Koning hem persoonlijk had gevraagd waarnemend burgemeester te worden en wie zegt er nou neen tegen een Commissaris van de Koning.

Smit niet in elk geval, die zei geen neen, hij greep deze kans met beide handen aan. De raad beloofde hij, dat zijn werk als burgemeester van Oldambt daaronder niet zou lijden. Het zou makkelijk kunnen en de raad vond het ook een prima plan. De burgemeester werd omstandig gefeliciteerd met zijn benoeming

Tot 30 oktober 2013. Toen vond één raadslid het helemaal geen prima plan, maar een mooie gelegenheid de burgemeester een hak te zetten. De anders zo gezagsgetrouwe fractievoorzitter van het CDA, Van der Wal, had stiekem bedacht dat het wel aardig zou zijn als hij zou zeggen dat het niet kon, niet mocht en onverantwoord zou zijn wanneer de burgemeester juist op dit moment een klusje zou klaren in een buurgemeente. Die buurgemeente, Bellingwedde, had overigens samen met Smit al het nodige voorbereid, de taken waren verdeeld, in Bellingwedde geen spoor van onrust.

Van der Wal had ook bedacht dat het wel aardig zou zijn te zeggen dat hij een brief zou schrijven aan de Commissaris van de Koning, de baas van de burgemeester. Toen hij dit zei klonk zijn stem tamelijk tevreden, tevreden met zichzelf. Geen moment moet Van der Wal gedacht hebben aan de belangen van Bellingwedde. Wij stellen vast, dat de Provincie Groningen het in haar rapport Grenzeloos Gunnen bij het rechte eind heeft. Gemeenten in de provincie Groningen gunnen elkaar niks, zelfs geen rust in de tent.

Dit alles neemt niet weg, dat burgemeester Smit erg verrast was door CDA'er Van der Wal. "Het viel me rauw op m'n dak", zegt Smit. Geen moment had hij kunnen vermoeden dat het plotselinge vertrek van Polman hem persoonlijk zou treffen. Wij vragen ons echter af of Smit nu werkelijk van een andere planeet afkomstig is. Zelfs een argeloze buitenstaander kon voorspellen waar dit op uit zou draaien.

Enfin, gelukkig weet de burgemeester, optimist als hij is, deze kwestie te duiden als een stevige zet in de rug. Hij is niet beschadigd, hij is er sterker van geworden. Burgemeester Smit blijkt niet alleen een argeloze optimist te zijn, hij is ook nog eens heel erg blij met zichzelf. Jammer dat journalist Beishuizen er niet in is geslaagd ook maar één kritische vraag te stellen.

Het verwijt van burgemeester Smit dat hij niet door de raad is ingeseind treft geen doel. Smit had gewoon beter op moeten letten en kan alleen zichzelf verwijten dat hij nog steeds zijn pappenheimers niet kent. Jammer voor Bellingwedde en jammer voor Oldambt.

Dat het gedoe rond de failliete Stichting Opmaat in al dit rumoer ten onder ging en niet de aandacht kreeg die het verdiende neemt de raad wellicht op de koop toe. Dankzij de afgetreden Hans Polman ontsprong wethouder Klaas van Leeuwen de dans en werd de raad weer eens in staat gesteld het enorme gebrek aan kennis en inlevingsvermogen te etaleren. Buitengewoon triest voor Dick Wiebrants en Nol Sluiter die hun hoop op een meer menswaardig bestaan waar zij recht op hebben door een stelletje tweederangs circusartiesten in de grond geboord zagen worden. Maar Oldambt heeft nu wel een heel mooi kunstwerk.

 


Share |