Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller.
Opmaat naar de bijstand. Het vervolg.
Bestuurder Stichting Opmaat keek niet op een uurtje.

Burgemeester Oldambt: "VCP frustreert onderzoek curator Opmaat"

Van de redactie

Oldambt, 28 november 2013 - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt op 27-11-2013 kwam dit interpellatieverzoek van de VCP aan de orde. De raad stemde ermee in het verzoek onder agendapunt 10, als laatste punt, te behandelen. Het verzoek werd door de raad derhalve ingewilligd.

De fractievoorzitter van de VCP, Engel Modderman, lichtte het verzoek toe met dit betoog.

Als bijlage bij het interpellatieverzoek werd een brief van de curator gericht aan de advocaat van wethouder van Leeuwen gevoegd, waarin aan de wethouder gerichte vragen werden gesteld met betrekking tot zijn rol als toezichthouder. Het gaat de curator met name om het toezicht op het declaratiegedrag van mevrouw mr. R Wubs van OWL Juridisch Advies. Zoals inmiddels bekend heeft mevrouw Wubs zich ruim de helft van de 1,2 miljoen euro, die voor het sociaal plan bestemd was, toegeëigend.

Wethouder van Leeuwen was de enig overgebleven bestuurder van Opmaat en verantwoordelijk voor het houden van toezicht. Daarin is Van Leeuwen volgens de curator dermate tekortgeschoten, dat hij aansprakelijk gehouden moet worden wegens onbehoorlijke vervulling van zijn taken als bestuurder van Opmaat. Er ligt nog geen officiële aansprakelijkstelling voor.

Van Leeuwen is bij deze kwestie betrokken als door het college van Oldambt afgevaardigd bestuurder, maar ook als wethouder van Financiën.

Toen medio december 2012 de raad werd gevraagd toestemming te verlenen tot betaling van een bedrag van 53.000 euro was daar een besloten overleg met de fractievoorzitters aan vooraf gegaan. Aan het debatje dat toch volgde nam Van Leeuwen wegens mogelijke belangenverstrengeling geen deel.

Op dat moment was bekend en had zeker bij Van Leeuwen bekend moeten zijn, dat Abvakabo in een civiele procedure had getracht de tomeloos declarerende Wubs een halt toe te roepen. Tijdens die procedure werd duidelijk, dat een faillissement van Opmaat onontkoombaar was. Niettemin besloot de raad van Oldambt aan het verzoek van Van Leeuwen te voldoen om 53.000 euro te storten, waarbij Van Leeuwen niet schroomde een moreel beroep op de raad te laten doen door te stellen, dat de twee ex-medewerkers dan toch in elk geval nog een fijne Kerst zouden hebben. Later werd duidelijk dat er op dat moment ook bekend had moeten zijn, dat er nog een bedrag van 50.000 euro gemeenschapsgeld ergens in het zwarte gat van Opmaat verdwenen was.

Nog afgezien van de vraag of de wethouder als gedelegeerd toezichthouder heeft gefaald werd duidelijk, dat hij van toeten noch blazen wetend de raad, als wethouder, op het verkeerde been heeft gezet.

Op het moment dat het interpellatieverzoek tijdens de raad van 27-11-2013 door Modderman was toegelicht, bleek de raad last van nauwe schoentjes te krijgen. Was de raad wel bevoegd deze kwestie te behandelen? Was dit niet een soort privé-kwestie van de wethouder? Enzovoort, enzovoort.

Alsof het zo afgesproken was stelde de burgemeester voor juridisch advies te vragen. De vraag was dan in hoeverre Van Leeuwen als wethouder bij dit faillissement betrokken was. Volgens de burgemeester stond wel vast dat de gemeente geen enkele verplichting heeft aan de twee ex-medewerkers die nu in de bijstand zitten. "Heel naar voor die mensen, maar er zitten meer mensen in de bijstand".

De burgemeester liet zich overigens ontglippen, "dat het risico van bestuurdersaansprakelijkheid van Van Leeuwen is verzekerd door de Gemeente Oldambt". Dat zal wel zo zijn, maar de redenering van de raad en de burgemeester volgend zou de verzekeraar zich er met succes op kunnen beroepen, dat Van Leeuwen de schade als particulier bestuurder heeft veroorzaakt en zelf maar moet zien hoe hij de schade vergoedt.

De VCP liet weten haar onderzoek vooral te richten op de handel en wandel van mevrouw Wubs die meerdere klusjes voor de gemeente Oldambt verrichtte en bovendien op wilde komen voor de belangen van de twee ex-medewerkers.

Hoewel toegelaten tot de agenda van de raadsvergadering van 27-11-2013, kwamen de door de VCP gestelde vragen niet aan de orde. Het voorstel van de burgemeester om juridisch advies in te winnen zonder zich daarbij aan een termijn te willen binden werd door de meerderheid van de raad opgelucht aanvaard. Van Leeuwen zal het meest opgelucht zijn geweest, blij met het uitstel dat de burgemeester, al dan niet voorgekookt met enkele fractievoorzitters, had weten te bewerkstelligen

Modderman stelde in zijn slotwoord "dat deze raad op een poppenkast lijkt met de burgemeester in de rol van Jan Klaassen", waarop de burgemeester besloot met te zeggen, "dat hij ook niet had gezegd dat de VCP naar zijn mening het onderzoek van de curator frustreerde". Nu had hij dat toch maar even gezegd, maar daarmee tegelijk aangegeven dat het college lak aan transparante democratie heeft op het moment dat het in het nauw dreigt te komen.


Zie ook:
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller.
Opmaat naar de bijstand. Het vervolg.
Bestuurder Stichting Opmaat keek niet op een uurtje.


Share |