Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller
en:
Opmaat naar de bijstand. Het vervolg
Bestuurder Stichting Opmaat keek niet op een uurtje

Van de redactie

19 november 2013 - Met een maand vertraging is het tweede verslag van curator mr. S. van Gessel verschenen.

De curator heeft inmiddels gesprekken gevoerd met mevrouw mr. Rianne Wubs, de eigenaar van OWL Juridisch Advies en met bestuurder/wethouder Klaas van Leeuwen in het bijzijn van zijn advocaat.

Uit dit tweede verslag blijkt dat mevrouw Wubs met een hooivork heeft gedeclareerd. Er zijn door de curator declaraties aangetroffen die enorm lange werkdagen suggereren. Het is regelmatig voorgekomen dat mevrouw Wubs tussen de 10 en 18,5 uur op een en dezelfde dag aan Opmaat besteed zou hebben. De curator meldt weliswaar dat mevrouw Wubs één medewerker heeft, maar gezien de relatief geringe omvang van dit project en de verklaringen van betrokkenen lijkt het zeer onwaarschijnlijk, dat haar declaraties de realiteit benaderen.

Curator van Gessel benadrukt dat de declaraties van mevrouw Wubs nauwelijks te controleren zijn. De uren heeft zij wel vermeld, maar een duidelijke specificatie van de werkzaamheden ontbreekt vooralsnog, terwijl de uren al helemaal niet naar dossierniveau te herleiden zijn. Hiernaar doet de curator nader onderzoek.

Sociaal Plan

Met betrekking tot het Sociaal Plan meldt de curator:

"Het overeengekomen Sociaal Plan betreft een langlopend sociaal plan. Weliswaar vermeldt het plan een einddatum van 4 juni 2012, echter in het plan is uitdrukkelijk vastgelegd dat individuele (wachtgeld-) aanspraken, garanties en lopende trajecten die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van het Sociaal Plan, ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden. Dat betekent dat de stichting er vanuit moest gaan dat wachtgeldverplichtingen tot aan datum pensioen konden doorlopen voor medewerkers die daarvoor in aanmerking kwamen."

Hiermee is dan wel duidelijk, dat bestuurder/wethouder Klaas van Leeuwen in het geheel niet op de hoogte is geweest van de verplichtingen die Opmaat ten opzichte van de werknemers had. Tijdens een raadscommissievergadering beweerde hij immers, dat de twee werknemers die buiten de boot vielen geen recht hadden op wachtgeld tot aan hun pensioen.

De voor het Sociaal Plan bestede voorziening van 1,2 miljoen euro is voor meer dan de helft besteed aan de kosten voor afhandeling van dat plan. Mevrouw Wubs heeft het bestaan declaraties te produceren voor meer dan 650.000 euro. Hoe dat heeft kunnen gebeuren lijkt voor de hand te liggen. Mevrouw Wubs had volledig vrij spel en bestuurder/toezichthouder Klaas van Leeuwen heeft zitten pitten. Het gevolg hiervan is dat twee ex-werknemers hun dagen in armoede moeten slijten en Klaas van Leeuwen in zijn functie van wethouder van financiën van de gemeente Oldambt de raad bewust of onbewust foutief en onvolledig heeft geïnformeerd.

Ondanks het feit dat de wethouder zelf onderwerp van dit onderzoek door de curator is en dat inmiddels met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat hij tekort is geschoten in het toezicht op de afwikkeling van het faillissement, blijft wethouder Klaas van Leeuwen met steun van de gemeenteraad van Oldambt, in functie. Dat hij weigert het boetekleed aan te trekken is teleurstellend, maar dat hij, nu hij toch wethouder blijft, eveneens weigert de mede door zijn falen aangerichte schade van de twee bijstanders te repareren, is hem zonder meer kwalijk te nemen.

Inmiddels hebben wij wel een beetje inzicht gekregen in de werkwijze van mevrouw mr. Rianne Wubs die vooral gericht is op haar eigen belangen. Zij zal nu proberen de curator te beschadigen blijkens dit verschenen artikel.


Zie ook:
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller
en:
Opmaat naar de bijstand. Het vervolg


Share |