Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Update, ma. 17-03-2014
Het Klinker-drama in meerdere bedrijven

Van de redactie

17 maart 2014 - Er moest en zou een Cultuurhuis komen in Oldambt. Het alternatief, aanpassing van het oorspronkelijke theater De Klinker, was onbespreekbaar. Met de bouw van de nieuwe Klinker zou minimaal 21 miljoen euro gemoeid zijn en het College zou tijdens de bouw de vinger aan de pols houden om overschrijding van de budgetten te voorkomen. Voor een middelgrote en relatief arme gemeente als Oldambt is de investering natuurlijk enorm.

Er is tijdens de bouw, die inmiddels is gestaakt, van alles misgegaan. Van foute bouwtechnische berekeningen tot een onbegrijpelijke soap met theaterstoelen in de hoofdrol. Onlangs was het tijd voor pannenbier, het hoogste punt was bereikt, en vrijwel onmiddellijk daarop volgde het eerste echte dieptepunt van dit aangekondigde drama.


Hoofdaannemer Simon Benus haalt zijn materiaal en een schaftkeet
van bouwplaats De Klinker in Winschoten (gem. Oldambt).

De burgemeester van Oldambt is zo'n beetje de baas van het peperdure project, maar blijkbaar is burgemeester Pieter Smit een maatje te klein voor de mores in de aannemerij. Hoofdaannemer Simon Benus vordert van zijn opdrachtgeefster, gemeente Oldambt, extra tonnen euro's wegens meerwerk. Dat kan de burgemeester uiteraard moeilijk verkopen aan de inwoners van Oldambt en hij heeft besloten demonstratief zijn hakken in het zand te zetten. Benus stopt met bouwen en onderaannemers volgen zijn voorbeeld. Een oplossing in der minne blijkt onmogelijk en wij zijn benieuwd of Benus een faillissement zal kunnen vermijden.

Voorstellingen waarop een optie was genomen worden, kosteloos, geannuleerd. Voorlopig ontsnappen de inwoners van Oldambt aan Paul de Leeuw.

Burgemeester Peter Smit, die overigens lid is van Democraten '66, besloot het seniorenconvent bijeen te roepen. Een besloten en geheime bijeenkomst waar de fractievoorzitters onder strikte geheimhouding over de gang van zaken werden voorgelicht. Oldambt spande een spoedarbitrage aan bij de Raad van Arbitrage. Pieter Smit laat niet met zich sollen en zeker niet door een stelletje bouwvakkers.

De Verenigde Communistische Partij weigert consequent aan stiekeme bijeenkomsten deel te nemen en heeft het College om toezending van de relevante stukken gevraagd.

Vandaag ontving de fractievoorzitter van de VCP, Engel Modderman, de volgende reactie van het College:

"Geachte heer Modderman,

Op nadrukkelijk advies van onze advocaat berichten wij u dat wij helaas niet kunnen voldoen aan het beschikbaar stellen van de door u gevraagde stukken m.b.t het geschil met SBB inzake de bouw van het Cultuurhuis.
Vanwege de gevoeligheid van deze informatie hebben wij afgelopen dinsdag een seniorenconvent belegd waar wij de ontwikkelingen hebben toegelicht en waar de gelegenheid was om de genoemde stukken in te zien. U heeft ervoor gekozen hiervan geen gebruik te maken. In verband met mogelijke juridische consequenties kunnen wij deze informatie momenteel niet openbaar maken.
Wel zijn wij alsnog bereid u vertrouwelijk, waarbij u tekent voor geheimhouding, inzage te geven in de gevraagde stukken en u desgewenst hierover nader te informeren.

Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders"

Hoewel het hier om een aanzienlijk bedrag gaat, ruim 21 miljoen euro gemeenschapsgeld, meent het College serieus, dat de inwoners van Oldambt geen recht hebben op transparante informatie. Dit is symptomatisch voor de bestuurscultuur onder een burgemeester die een veel te hoge dunk van zijn eigen capaciteiten heeft en, hoewel D66'er, weinig op heeft met democratie.

Wij berichtten al eerder over de soap rond het Cultuurhuis van Oldambt. Onderstaand de linkjes:

Binnenkort in dit luchtkasteel

De ramp die cultuurhuis heet

Cultuur

Van de VCP:

VCP Protest Cultuurhuis Oldambt video

Bevolking Oldambt wil geen cultuurhuis

Dit is niet normaal

Stop die waanzin met dat cultuurhuis!

VCP hekelt GroenLinks wethouder Boon


Simon Benus Bouw uit Stadskanaal vraagt dinsdag het faillissement aan

Geachte leden van de raad,

Vorige week dinsdag hebben wij u geïnformeerd dat Simon Benus Bouw (SBB), bouwkundig aannemer van cultuurhuis De Klinker, haar werkzaamheden aan De Klinker had stilgelegd. In ons contract met SBB staat dat wanneer de gemeente een arbitrage start, SBB het werk weer moet hervatten. Vorige week woensdag zijn wij daarom direct een spoedarbitrage tegen SBB gestart en hebben haar opgedragen het werk te hervatten. Vanavond ben ik geïnformeerd door dhr. Benus dat SBB faillissement heeft aangevraagd bij de rechter. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat het faillissement morgen, dinsdag 18 maart, wordt uitgesproken. Wij betreuren deze situatie, zeker daar waar het gaat om de consequenties voor de medewerkers van de aannemer, betrokken onderaannemers en leveranciers.

Namens de gemeente als opdrachtgever werken de projectleiding en directievoerder hard aan het in kaart brengen van de consequenties voor de planning (inclusief de planning van nevenaannemers) en de financiële consequenties. Als gevolg van het neerleggen van de werkzaamheden door SBB, vorige week, zijn al gesprekken gestart met alle onderaannemers. Deze gesprekken verlopen zeer constructief. Alle partijen hebben aangegeven zich maximaal te willen inzetten voor een zo snel als mogelijke oplevering van cultuurhuis De Klinker. Wij zullen u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen, zodra deze mij bekend zijn.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders Pieter Smit, voorzitter


Share |