Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Lees ook: Het Klinker-drama in meerdere bedrijven
Het vrijkaartje voor De Klinker wordt duur betaald

Van de redactie

01-05-2014 - We schrijven 13 juli 2011, de wereldwijde schuldencrisis ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Mensen, banken en overheden hebben zich in de voorafgaande jaren diep, veel te diep, in de schulden gestoken, hele landen dreigen failliet te gaan. De Europese Unie, Nederland voorop, pleit voor strenge begrotingsregels.

Er zal bezuinigd moeten worden, vooral op sociale voorzieningen, gezondheidszorg, lonen en op de overheden zelf. Tal van hervormingen worden aangekondigd, ook in Nederland. Op dat moment is het kabinet Rutte-Verhagen aan de macht. Rutte I wordt gedoogd door de groep Wilders. Zwakkeren in de Nederlandse samenleving vrezen terecht het ergste. Kabinet Rutte I pleit in niet mis te verstane bewoordingen voor een kleinere overheid, meer marktwerking, diep snijden in uitkeringen en gezondheidszorg, meer taken overhevelen naar gemeenten, die het met veel lagere budgetten zullen moeten doen. Kortom, op 13 juli 2011 was genoegzaam bekend, dat Nederlandse gemeenten financieel in de knel zouden raken.

De gemeente Oldambt, die op 13 juli 2011 anderhalf jaar bestaat en het resultaat is van de samenvoeging van de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland, zit dan al in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. Het is met ca. 40.000 inwoners de tweede gemeente van de provincie Groningen, maar ook de gemeente die het centrum is van ontvolking, werkloosheid, laagopgeleiden en economisch verval. Het kost Oldambt de grootste moeite de begroting sluitend te krijgen en er zal veel en vaak diep gesneden moeten worden in voorzieningen waarvan juist de armste inwoners en hun kinderen gebruik moeten maken. Het is niet anders, maar het zou wel anders kunnen. Het college van Oldambt is zich daar terdege van bewust, maar meegesleept door het aanstekelijke enthousiasme van burgemeester Pieter Smit en niet gehinderd door het meest recente debacle Blauwestad, besluit het college de meevaller die RWE-gelden opleveren onmiddellijk te besteden aan de bouw van een nieuw groots en meeslepend Cultuurhuis. Een fijn groot project waarmee met name de burgemeester zijn eigen voetnoot in de geschiedenis van Oldambt, die overigens in 2018 zal eindigen als gevolg van nieuwe fusies, zal kunnen bijschrijven.

De inwoners van Oldambt zijn niet enthousiast. Zij gaan nog gebukt onder de lasten die Blauwestad heeft veroorzaakt. Tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering van 13 juli 2011 laten zij zich horen. Insprekers waarschuwen voor financiële rampspoed, de inwoners op de publieke tribune moeten herhaaldelijk tot de orde geroepen worden wegens storend applaudisseren.

Het hele project gaat 21 miljoen euro kosten, zo'n 525 euro per inwoner. En dat is veel geld, heel veel geld. De exploitatie van het Cultuurhuis dat Theater De Klinker gaat heten, zal de inwoners nog veel meer gaan kosten, want de crisis ten spijt weet het college een optimistisch beeld te schetsen. Zonder De Klinker zou Oldambt verloren zijn, daar komt het wel ongeveer op neer.

De bouw wordt aanbesteed aan de laagste inschrijver, Simon Benus Bouw die ruim onder de andere inschrijvingen weet te blijven. Hoe dat grote verschil kon bestaan werd niet onderzocht, Benus was de goedkoopste en dat telde.

Tijdens de bouw was er uiteraard een aantal tegenslagen te verwachten. Bouwkundige berekeningen bleken niet te kloppen, foute trekankers, schade 55.000 euro. In november 2013 bleek de bouwprojectleider die rechtstreeks onder de verantwoording van portefeuillehouder burgemeester Pieter Smit viel, onverantwoord met budgetten geschoven te hebben. Hij moest het veld ruimen, de burgemeester nam het roer solo in handen.

De stoelen uit de oude Klinker die bewaard waren om in de nieuwe Klinker geplaatst te kunnen worden, dat zou goedkoper zijn, bleken niet te passen en werden buiten medeweten van Smit via Marktplaats voor een appel en een ei van de hand gedaan. Opnieuw een forse schadepost. Het bereiken van het hoogste punt werd groots gevierd, maar daar eindigde het feest van De Klinker dan ook mee. Simon Benus Bouw bleek veel te laag te hebben ingeschreven, er moest ruim een miljoen euro bij en dat verdomde burgemeester Smit die als enige oplossing de gang naar de Arbitragecommissie zag. Uiteraard vroeg Simon Benus Bouw faillissement aan voor precies haar bedrijfsonderdelen die opdrachten voor de gemeente Oldambt uitvoerden. Dat kon niet uitblijven, maar Smit was uiteraard hoogst verrast. Hij stelde dat niemand dit scenario had kunnen voorspellen en refereerde aan de verbouw van Het Stedelijk Museum in Amsterdam als vergelijkbaar fenomeen. Kennelijk weet Smit niet dat ook in dat geval de aannemer veel te laag had ingeschreven met alle schadelijke gevolgen van dien. Van een onvoorspelbaar scenario had geen sprake mogen zijn.

Hoe het ook zij, inmiddels was wel duidelijk dat de burgemeester geen kaas heeft gegeten van de bouw van grote projecten en er als portefeuillehouder een zootje van had gemaakt. Het klemt temeer dat tussentijdse besluitvorming vooral achter gesloten deuren plaatsvond waardoor de indruk dat er iets gruwelijk fout ging alleen maar werd versterkt.

Op 30 april 2014, bijna 3 jaar na het besluit om De Klinker te laten verrijzen, besloot de raad van Oldambt het budget met ruim 3 miljoen euro te verhogen, waarbij aangetekend dient te worden, dat de gemeente Oldambt nog boetes boven het hoofd hangen die dit bedrag kunnen laten uitdijen naar ongeveer 5 miljoen euro. Als pleister op de wonde zal burgemeester Smit de bestuurders van het failliete aannemersbedrijf aansprakelijk stellen. De curator heeft al laten weten dat die exercitie als kansloos beschouwd moet worden.

Tijdens de raadsvergadering van 30 april 2014 werd al heel snel duidelijk, dat de raad de burgemeester het groene licht zou geven. Het was duidelijk dat coalitiebesprekingen die in volle gang zijn een onafhankelijk oordeel in de weg staan. Onder andere de SP, die toch echt voortdurend had laten weten dat er geen cent extra naar de Klinker mocht, moest bakzeil halen. Het lonkende pluche bleek de beoogde coalitiepartners miljoenen gemeenschapsgeld waard te zijn. Een motie van wantrouwen van Oldambt Aktief, gesteund door de VCP, haalde het uiteraard niet. Het raadsvoorstel om het budget te verhogen ten koste van de algemene reserve en eventuele rentebaten haalde het met een grote meerderheid.

De Klinker zal worden voltooid, elke inwoner betaalt hier 125 euro extra voor, maar ze krijgen dan wel één (1) vrijkaartje voor een voorstelling in De Klinker. Misschien wel de enige voorstelling die er zal komen.

Al met al doet het deze kwestie recht dat de raad besloot een onderzoek door de Rekenkamer naar de gehele gang van zaken te laten doen, maar daarbij dient a priori de rol van de portefeuillehouder centraal te staan.

Lees ook: Het Klinker-drama in meerdere bedrijven


Share |