Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Bezwaarschrift
Thuiszorg onze zorg! Bezwaarschrift

9 december 2014 - Vandaag oordeelde de rechter dat de thuiszorg aan een oud echtpaar in Dantumadeel niet zomaar stop gezet mag worden door de gemeente.

De gemeente had, net zoals naar schatting 100 andere gemeenten in Nederland, per brief aan het echtpaar laten weten dat zij als gevolg van de bezuinigingen per 1-1-2015 geen huishoudelijke thuiszorg meer zouden krijgen. De rechter oordeelt nu dat dit niet mag.

Staatssecretaris van Rijn zegt ‘blij’ te zijn met deze uitspraak. Abvakabo FNV roept staatssecretaris van Rijn echter op om niet op zijn handen te blijven zitten. Wat in Dantumadeel is gebeurd, speelt nu namelijk op heel veel plekken in Nederland. Tienduizenden ouderen zijn onzeker over de toekomst van hun zorg en de zorgmedewerkers vrezen voor hun baan als deze zorg verdwijnt.

Thuiszorg is een belangrijke vorm van zorg. Door het beleid van het kabinet, moeten veel verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Het is daarom van groot belang dat de zorg thuis op orde is. En dat hier dus niet nog verder op bezuinigd wordt. Het kabinet wil echter vanaf volgende maand maar liefst 32 procent bezuinigen op de huishoudelijke zorg en in 2016 loopt dit zelfs op naar 40 procent.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om gemeenten verantwoordelijk te maken voor veel meer zorgtaken. Daarnaast moeten gemeenten dit met veel minder geld doen. Met name de thuiszorg krijgt het voor de kiezen, maar ook op bijvoorbeeld de jeugdzorg en de dagbesteding wordt bezuinigd. Dit leidt tot veel problemen: ouderen krijgen minder zorg, zorgorganisatie kondigen massaontslagen aan, gemeenten gaan werken met de zogenaamde alfaconstructie (thuiszorgmedewerkers zonder sociale rechten en zonder cao) en nu dus ook een rechter die oordeelt dat een gemeente niet zomaar de thuiszorg mag schrappen.

Omdat naar schatting zo een 100 gemeenten in Nederland de huishoudelijke thuiszorg vrijwel afschaffen (en dus nog véél meer bezuinigen dan nodig) roept Abvakabo FNV de staatssecretaris nu op om in te grijpen. De staatssecretaris zou het beschikbare geld in ieder geval moeten ‘oormerken’, zodat gemeenten het geld voor zorg ook aan zorg moeten besteden en niet zomaar de thuiszorg af kunnen schaffen.

Bezwaarschrift

Veel gemeenten stoppen met de huishoudelijke hulp of willen de bestaande indicaties veranderen. Hier leggen we uit wat u tegen het stopzetten of wijzigen van de hulp kunt doen.

Wat mag de gemeente?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

De gemeente mag de hulp ook onderbrengen in een algemene voorziening, waarbij mensen bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief zelf hulp kunnen inkopen. Maar ook hier geldt dat vervolgens met u samen moet worden bekeken of dat in uw geval passend is.

Kortom, het zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag dus niet. Het feit dat de gemeente moet bezuinigen, geldt niet als afdoende motivering!

Wat kunt u doen?

Dat hangt ervan af hoe u bent geïnformeerd.

U heeft alleen een vooraankondiging gekregen
Het kan dat uw gemeente u alleen een brief heeft gestuurd dat uw hulp stopt of verandert, zonder uitnodiging voor een gesprek. Als dit nieuwe voorstel niet passend voor u is, laat dat dan meteen weten aan de gemeente en vraag een persoonlijk gesprek aan.

* Voorbeeldbrief die u kunt downloaden (pdf)

U heeft een wijzigings- of beëindigingsbesluit gekregen
Als u een lopende indicatie heeft, moet uw gemeente altijd een wijzigings- of beëindigingsbeschikking aan u sturen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. Ook het besluit van de gemeente als antwoord op uw verzoek voor een maatwerkoplossing, geldt als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

* Standaardbezwaarschrift die u kunt downloaden (pdf)

Hoe herkent u een besluit?
Een wijzigings- of beëindigingsbesluit is te herkennen aan de bezwaarclausule aan het eind van de brief. Die clausule begint met: “Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen …. bezwaar aantekenen….”

U heeft meestal zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing verzonden is. Als u te laat bent met het verzenden, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Dan staat het besluit vast!

Waar moet u op letten in het gesprek met de gemeente?
De gemeente moet vooraf duidelijk maken wat het doel is van het gesprek. (Uw doel is duidelijk, maar het is ook goed om te weten wat de gemeente van plan is). U mag iemand meenemen naar het gesprek of kunt de gemeente vragen naar de mogelijkheid van cliëntondersteuning. In het gesprek zal duidelijk moeten worden of de voorgestelde oplossing passend en betaalbaar is. Als dat niet het geval is, dan moet u dat heel goed kunnen uitleggen.

Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan tekent u voor akkoord. Als u zich niet herkent in dit verslag tekent u voor gezien. In beide gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

Een brief naar de rechtbank, sector bestuursrechtspraak.

In de brief naar de rechtbank vraagt u om een Voorlopige voorziening. Je meldt dat je recht hebt op het aantal uren huishoudelijke hulp dat je gemeente je heeft toegekend in de beschikking. En dat de gemeente zich niet aan deze beschikking houdt. Geef aan dat je hierdoor direct in de problemen komt. Je vraagt aan de voorzieningenrechter om als voorlopige voorziening uit te spreken dat de gemeente zich per direct weer moet houden aan de toegekende beschikking en het aantal uren dat daarin staat, in ieder geval tot 6 weken nadat zij een besluit heeft genomen over uw bezwaarschrift.

Stuur kopieën mee van:
* de beschikking van de gemeente
* de twee brieven die je aan de gemeente hebt gestuurd ( zie hierboven).

Kijk op deze website voor de adresgegevens van de rechtbank waarnaar u uw brief moet sturen. Stuur ook de brief naar de rechtbank met de bijlagen aangetekend en bewaar weer een kopie!

De voorzieningenrechter zal een zitting houden waarin jij je bezwaar kunt toelichten, en daarna (hopelijk) in een brief berichten dat je voorlopig je uren hulp houdt.

De kosten zijn beperkt: bij de gemeente betaal je niets en bij de rechtbank 41 euro. Dit bedrag krijg je terug als de rechtbank je gelijk geeft.

Kijk ook voor tips en voorbeeldbrieven op de website van Ieder(in).

Dit zal allemaal best ingewikkeld zijn voor veel mensen. Vraag daarom hulp bij vrienden, kennissen of familie met juridische kennis of kennis van de WMO, een rechtswinkel of MEE.

 


Share |