Smash Fascism! DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
Het is nu
VCP.nu

COLUMNS
DE RAMP DIE CULTUURHUIS HEET DEEL I


Op 17 april 2012 schreef ik al eens iets over Oldambt en het Cultuurhuis. Dat kunt u hier nog eens lezen. Hebt u daar niet zo'n zin in, een korte samenvatting.

Oldambt moet bezuinigen en flink ook. Dat gaat ten kosten van allerlei voorzieningen op sociaal en maatschappelijk gebied. Niettemin meent het College dat in Oldambt behoefte bestaat aan een peperduur Cultuurhuis. Bij de inwoners bestaat die behoefte nauwelijks en toch kost dat Cultuurhuis iedere inwoner zo'n slordige € 600,--. Althans, dat was de bedoeling, maar de bouw is nog niet eens goed en wel begonnen of de eerste tegenvaller heeft zich al aangediend.

Foutje in een berekening, iets met trekankers, € 55.000,-- schade.

Dat komt in de pers natuurlijk en dan moet de voorzitter van de stuurgroep reageren. Die voorzitter is Pieter Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt.

Het was, is en blijft een merkwaardig verhaal dat Cultuurhuis. De VCP is niet voor niets zo enorm kritisch en heeft zich als enige fractie dan ook ferm uitgesproken tegen de bouw van het Cultuurhuis.

Dat het merkwaardig is blijkt uit het volgende.

Burgemeester Pieter Smit doet een brief aan de raad uitgaan die ik, inclusief alle taal- en stelfouten citeer:

"Winschoten, 11 september 2012

Gisterenavond heb ik u reeds geïnformeerd over enige vertraging die er in de bouwplanning van het nieuwe cultuurhuis is opgetreden. Daarbij heb ik u ook aangegeven dat u binnenkort via een voortgangsrapportage wordt geïnformeerd over de bouw van het nieuwe cultuurhuis. Ik heb toen ook aangegeven dat het regelmatig voorkomt dat bij de bouw van dusdanig grote projectenvertraging in de bouw optreed.

Vanochtend, dinsdag 11 september 2012, stelde de redactie van RTV Noord de gemeente een vraag of het klopte dat er bouwvertraging is opgetreden bij de bouw van het nieuwe cultuurhuis. Dat was hen ter ore gekomen.

Onze bouwprojectleider Henk Meijer heeft daarop in afstemming met mij, als voorzitter van de stuurgroep, het volgende geantwoord:
Om de keldervloer te kunnen aanleggen wordt gebruik gemaakt van zg. trekankers. De trekankers bleken bij het uitvoeren van een laatste proef te weinig trekkracht te hebben. Daarom is besloten om nieuwe trekankers te laten plaatsen die wel voldoende trekkracht hebben.
De kosten, bestaande uit productiekosten en vertragingskosten, als gevolg van deze aanpassing worden gedeeld door de gemeente Oldambt en de aannemer en leiden niet tot een budgetoverschrijding. Er wordt nu in overleg met de aannemer gezocht naar mogelijkheden om de vertraging in te lopen. De verwachting is dat dat gaat lukken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pieter Smit"

Dat is een mooie vage brief aan de raad. Over de omvang van de schade wordt niet gesproken, maar in de pers verscheen het bedrag € 55.000,-- en dat is voorwaar geen kattenpis.

In elk geval kan worden vastgesteld, dat het Cultuurhuis nu behalve draagkracht ook trekkracht tekort komt.

Dit was overigens de eerste versie van de brief. De tweede die officieel aan de raad ter beschikking werd gesteld begint als volgt:

"Gisterenavond heb ik u toegezegd u binnenkort bij te praten over de voortgang van de bouw en exploitatie van het nieuwe cultuurhuis"

De gehele eerste alinea van de hiervoor geciteerde brief aan de raad was vervangen door anderhalve regel. Dat was blijkbaar toch niet zo'n goed idee om te verkondigen dat het regelmatig voorkomt dat bij de bouw van dusdanig grote projecten vertraging optreedt. De rest van de brief bleef ongewijzigd.

Ik heb zelden zo'n schimmig ontstaan van een tot mislukken gedoemd project mogen aanschouwen. Van begin tot nu toe is het cultuurhuis omgeven door verhullende mist en wartaal. Ik gun de inwoners van Oldambt een plek van samenkomst en geestelijke verrijking van harte. Ik gun de inwoners niet, dat het college hun geld op deze schandelijke manier verspilt en naar het schijnt achter gesloten deuren beslissingen neemt die achteraf niet zijn te verantwoorden.

De bouw van het cultuurhuis te Oldambt verdient het om uiterst kritisch gevolgd te worden. Dat geldt evenzeer voor de betrokken voorzitter van de stuurgroep.


Jakob Java,

12-9-2012


Share |