Smash Fascism! DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
Het is nu
VCP.nu

HOME

CULTUUR


Volgens het College van Burgemeester en Wethouders in Oldambt bestaat cultuur uit "kaskrakers".
Dat verzin ik niet, dat blijkt uit een "dreigbrief" van het College gericht aan de Raad van Oldambt.

In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen in de gemeente, ca. 8.5 miljoen per 2015, heeft het wanhopige College besloten de inwoners om advies te vragen. Via een speciale site mochten de 'burgers' ideeën opperen en het was natuurlijk een enorme verrassing dat de grote meerderheid van de inwoners die vol ideeën zaten Het Cultuurhuis dat ruim 20 miljoen moet kosten op nummer één plaatsten.

De Raad heeft weliswaar besloten om dat Cultuurhuis in Winschoten geboren te laten worden, maar ook onderweg moesten de plannen al eens worden bijgesteld. Daarvoor was zelfs een duur onderzoek nodig. De tussentijdse conclusie was dat het wat kleinschaliger en wat goedkoper moest, maar erg veel scheelde dat natuurlijk niet.

Hoe dan ook, met een grote meerderheid heeft de Raad meerdere keren besloten dat Het Cultuurhuis beslist noodzakelijk was, een conditio sine qua non zeg maar. Kwam Het Cultuurhuis er niet, dan zou Oldambt voorgoed reddeloos verloren zijn en zo ingrijpend was het allemaal nou ook weer niet, althans niet zo megalomaan als Blauwestad.

Van Blauwestad is helemaal niets geleerd. Met verbazing zag ik de laatste aflevering van Andere Tijden, geheel gewijd aan het ontstaan van Blauwestad. Zelden zag en hoorde ik zo veel luchtfietsers tegelijk ouwehoeren. In de periode dat iemand bedacht dat het leuk zou zijn te ontpolderen tot het moment dat de Majesteit een kraan opende was er werkelijk niemand die plotseling zijn verstand terugvond. Ik heb Engel Modderman ook gezien en gehoord. Hij was van meet af tegen dit idiote plan, maar realiseerde zich, dat het vechten tegen de bierkaai was. Het siert de VCP, dat dit hopeloze gevecht tot het gaatje werd doorgezet.

Het resultaat is overigens geweldig. Ik heb het met eigen ogen gezien. Een meer, wat natuur en een verzameling foeilelijke woningen. Je zult daar maar moeten wonen, een gemiddelde plofkip moet gelukkiger zijn.

Het College heeft een brief geschreven aan de Raad over Het Cultuurhuis. Het College is van mening, dat Het Cultuurhuis er móet komen. Linksom of rechtsom, Het Cultuurhuis is onontbeerlijk en levert zonder meer erg veel op. Dat wil het College graag geloven, dat het wat oplevert en de rekenmeesters, wetend dat papier nu eenmaal geduldig is, rekenen graag in opdracht naar zich toe.

Het is een dreigbrief geworden. Als de Raad toch besluit het project af te blazen, nou dan zijn de rapen gaar, dan worden de inwoners keihard getroffen, reken maar.

Het Cultuurhuis kost de inwoner van Oldambt bijna 600 Euro en dat is veel geld. Denkt het College nu echt, dat mevrouw Olthof in Ganzediek overmorgenochtend juichend wakker wordt omdat Het Cultuurhuis gewoon gebouwd gaat worden? Dat zij enorm blij is, dat zij voor veel te veel geld "kaskrakers" kan bezoeken om daarmee de Vd Endes van deze wereld een onbezorgde oude dag te bezorgen? Natuurlijk niet, mevrouw Olthof vraagt zich voortdurend af hoe zij in vredesnaam met de 20 Euro die zij nog heeft het einde van de maand haalt. Zij baalt er van, dat de bruine bonen met stroop nu ook uit haar neus komen.

Het enige dat duidelijk is, dat het College inzake dit nieuw te bouwen theater van het begin af aan de regie uit handen heeft gegeven en zelf ook niet meer weet wat de gevolgen zullen zijn. In die brief laat het College, zoals inmiddels gebruikelijk, de inwoners volledig links liggen. Het doet het voorkomen dat het College helemaal zelf heeft bedacht, dat een heroverweging op haar plaats is.

Het College geeft er blijk van de eigen inwoners te minachten en dat is verdomd vervelend.

Straks mogen de Oldambtsters weer stemmen. Ze moeten het zelf weten natuurlijk waarop ze stemmen, daar gaat niemand over, maar stem toch liever niet op de VVD. Die fractie heeft schriftelijk laten weten in vrijwel alle gevallen het Haagse beleid te volgen, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen nooit bestaan volgens diezelfde fractie. Landelijke partijen hebben sowieso weinig op met lokale politiek, maar de VVD in Oldambt spant wel de kroon.

Morgenavond mag de Raad besluiten of dat Cultuurhuis er wel of niet komt en overmorgen worden de contracten ondertekend. (sic, op 12 mei a.s. mogen de inwoners 'meepraten' over de bezuinigingsvoorstellen, red.)

Inwoners van Oldambt, koopt allen een stoel afkomstig van de Klinker, plaats deze voor jullie televisies, kijk vanuit die stoel onafgebroken naar de cultuurzender SBS 6 en jullie hebben de "kaskrakers" van jullie gemeentebestuur gewoon lekker thuis.


Jakob Java,

17-4-2012


COLUMNS